rekolekcje dla bezdomnych w schronisku w Szczodrem

W piątek 20 grudnia Inicjatywa Ewangelizacji Bezdomnych ZA BURTĄ wraz z ojcem Mariuszem Mazurkiewiczem CSsR prowadziła jednodniowe rekolekcje w Schronisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn w Szczodrem

Błogosławieni Ubodzy…

Nadszedł czas spotkań opłatkowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 17 grudnia zorganizowaliśmy wieczerzę wigilijną dla naszych ubogich w obrębie dzielnicy Plac Grunwaldzki.