centrum

kilka słów o centrum

o nas

Centrum Nowej Ewangelizacji DON BOSCO jest miejscem spotkań dla każdego, kto spotkał już Jezusa, ale przede wszystkim dla tych pragnących Go spotkać. Przyjmujemy nakaz misyjny Jezusa – idźcie i głoście, pragniemy dobrą nowinę o Jezusie przekazywać innym i głosić Jego Chwałę. Głównym naszym celem jest ewangelizacja i formacja, doświadczanie Żywego Kościoła. Podejmujemy wiele inicjatyw. Ewangelizujemy ludzi na ulicach, osoby bezdomne, uczestników kursów Alpha, dzieci i młodzież, osoby stojące na progu odejścia z Kościoła, studentów, poprzez posługę uzdrawiania i uwalniania. Jesteśmy wspólnotą ludzi modlących się, uwielbiających Pana, modlących się wstawienniczo. Jednoczy nas Duch Św. Pragniemy rozeznawać Jego natchnienia i wychodzić do ludzi. Głosimy kerygmat czyli dobrą nowinę, że Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechu, pokonał szatana, zmartwychwstał i żyje, oraz że przez wiarę w Niego osiągamy zbawienie i mamy w Nim nowe życie. W ramach Centrum działa Duszpasterstwo Akademickie MOST oferujące studentom dom, formację i przyjaźń, prowadzimy Dom Miłosierdzia, gdzie posługujemy modlitwą uwolnienia. Jesteśmy członkami międzynarodowej posługi modlitwy uwolnienie – współpracujemy z Domem Miłosierdzia Mocnych w Duchu z Łodzi. Wychodzimy na ulice w ramach Inicjatyw Katolicy na ulicy oraz Za burtą – inicjatywy ewangelizacji bezdomnych; pielęgnujemy modlitwę uwielbienia z zespołem muzycznym Wrocław Wielbi. Pragniemy, aby Centrum było miejscem, gdzie odnajdziesz samego siebie, samą siebie. Gdzie spotkasz Jezusa, doświadczysz Ducha Świętego. Zapraszamy Cię w każdą środę o godz. 19.00 na otwarte spotkanie Wspólnoty Odbudowa. Masz pomysł na nową formę ewangelizacji? Napisz do nas. Na pewno razem damy radę! Łączy nas Jezus.

Jestem przekonany, że Don Bosco Centrum jest miejscem spotkań i ewangelizacji dla każdego. Od kilku lat pragnąłem,aby powstało właśnie takie miejsce. Udało się. Zapraszam wszystkich tych, którzy spotkali Jezusa i tych , którzy Go szukają.
Ks Paweł Druszcz
proboszcz parafii NSJ, inicjator DON BOSCO Centrum
Centrum wpisuje się w misję nowej ewangelizacji ” Idźcie i głoście” Wierzę, że każda osoba znajdzie w Centrum swoje miejsce. Spotka Jezusa. Razem tworzymy wielki projekt ewangelizacji. Zapraszam. Niech Bóg Wam błogosławi.
Agnieszka Westwalewicz
prezes stowarzyszenia Don Bosco CNE
0
Inicjatyw
0
członków
0
godziny
0
dni w tygodniu