odważni
męska grupa - droga odważnych

Jesteśmy grupą chrześcijan z Kościoła rzymskokatolickiego, których Jezus Chrystus zaprosił do niesienia Ewangelii i czynów miłosierdzia naszym kochanym bezdomnym Braciom i Siostrom. Idziemy w imieniu Jezusa tam gdzie bytują osoby bezdomne, często będące na granicy życia i śmierci. On, używając nas grzeszników, podnosi, opatruje, uzdrawia…

Wierzymy, że pragnieniem Chrystusa jest nie tylko podźwignięcie naszych Sióstr i Braci z bezdomności i nałogów, ale przede wszystkim przywrócenie im godności Bożych dzieci. To oni wezwani z ciemności do przedziwnego Bożego Światła staną się tymi, którzy będą ogłaszać Dzieła Pana. Staną się armią na wzór tej którą zebrał Gedeon…

Droga Odważnych to w swojej podstawowej formie program formacyjny dla mężczyzn, który oparty jest o ideę wierności małym krokom w codziennym rozwoju na polu nie tylko duchowości, ale też w wymiarze osobowym i fizycznym. Jest to ogólnopolska inicjatywa, a mężczyźni z Krakowa, biorący w niej udział, spotykają się w naszym Kościele na comiesięcznej Eucharystii. 

By dołączyć do Drogi Odważnych, trzeba się zarejestrować na stronie www.odwazni.pl i poczekać do najbliższej niedzieli na start pierwszego tematu tygodnia. Każdy taki temat składa się z siedmiu materiałów rozpisanych na siedem dni oraz z wyzwania. Sposoby przekazu treści są różne. Znajdziemy świadectwa i mini-konferencje w formie wideo, znajdziemy rozmowy jeden na jeden w formie audio, znajdziemy też artykuły, które są dodatkowo czytane przez lektora. Tematy dotykają męskiej duchowości, męskich bolączek, ale też są oparte o Magisterium Kościoła. Niektóre z materiałów są opowieścią z życia wziętą, inne komentarzem do Słowa Bożego czy inspiracją jakimś świętym mężczyzną, jeszcze inne przekazem wiedzy.

Droga Odważnych zaprojektowana jest w taki sposób, by nie zajmowała czasu dłuższego niż kwadrans dziennie. Jest to zakorzenienie w idei małych kroków, o której mówił sam Jezus Chrystus: “Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny.” (Łk 16, 10)
Bracia, którzy wiernie korzystają z programu, mogą się formować poprzez dodatkowe funkcjonalności portalu, które dają szansę na spotkanie nie tylko na platformie internetowej, ale też w realnym świecie, gdzie braterstwo i wymiar wspólnoty mogą realizować w pełni poprzez wspólną Eucharystię, spotkania grup dzielenia czy dodatkowe poranne inspiracje w formie transmisji na żywo.

Idąc w ślad za patronem Drogi Odważnych, św. Maksymilianem, liderzy wspólnoty wykorzystują najnowocześniejsze narzędzia ze świata mediów i elektroniki, by mężczyźni mogli wzrastać i by szerzyło się Boże Królestwo właśnie poprzez mężczyzn. Towarzyszy temu przekonanie, że Bóg jest miłośnikiem drogi i chce wchodzić w męską codzienność, która jest drogą, by przemieniać ją od środka. Stąd właśnie Droga. Dlaczego tą Drogą podążają Odważni? Twórcy programu rozumieją odwagę jako przełamywanie swoich barier, wychodzenie ze strefy komfortu i zmianę – chęć rozwoju.

Zapraszamy na www.odwazni.pl.