o stowarzyszeniu


Centrum Nowej Ewangelizacji DON BOSCO powstało w odpowiedzi na dynamiczny rozwój wielu inicjatyw ewangelizacyjnych skupionych wokół parafii NSJ we Wrocławiu. Mając na uwadze nowe potrzeby wspólnot, postanowiliśmy rozpocząć nowy rozdział działalności Stowarzyszenia Akademickiego Most, służącego do tej pory pomocą studentom Duszpasterstwa Akademickiego MOST. Rozszerzyliśmy działalność stowarzyszenia poprzez przyjęcie nowej nazwy, statutu oraz wyboru nowego zarządu.

Obecnie tworzymy Centrum Nowej Ewangelizacji DON BOSCO, którego celem jest szeroko rozumiana ewangelizacja wszystkich grup społecznych i wiekowych w duchu salezjańskim.

Wszystkie nasze inicjatywy znajdziesz w zakładce NASZA DZIAŁALNOŚĆ i na stronie GŁÓWNEJ.

Możesz wspomóc inicjatywy Centrum przeznaczając 1% Twojego podatku na działalność Centrum Nowej Ewangelizacji DON BOSCO.
KRS: 0000097644

Pomóż nam pomagać, a kwotę darowizny odlicz od podatku.

Przekaż wsparcie finansowe:
Numer konta: 60 1600 1462 1892 0393 2000 0001

 

Przekazując darowiznę na nasze cele statutowe mogą Państwo odliczyć ją w swoim zeznaniu podatkowym (w formularzu PIT-0).

Korzystając z odliczenia darowizny należy wykazać w zeznaniu sumę przekazanej darowizny, a także dane identyfikacyjne naszego Stowarzyszenia. Jedynym ograniczeniem jest wysokość odliczanej darowizny, która nie może przekroczyć 6% uzyskanego dochodu.

cele i działalność stowarszyszenia

Kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich i oddziaływanie w duchu wartości Ewangelii oraz zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej w środowiskach mieszkańców Wrocławia oraz ogółu społeczeństwa

Krzewienie kultury chrześcijańskiej wśród mieszkańców Wrocławia oraz ogółu społeczeństwa. Wspieranie i integracja działalności wspólnot oraz członków parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego we Wrocławiu

Działalność na rzecz parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego we Wrocławiu. Informowanie mieszkańców Wrocławia i promowanie wszelkich inicjatyw oraz wydarzeń obejmujących działalność wspólnot oraz parafii

Pogłębianie życia duchowego i religijnego członków Stowarzyszenia oraz studentów i pracowników wyższych uczelni.
Aktywizacja i integracja życia studenckiego i akademickiego; rozwijanie i upowszechnianie kultury i ruchu studenckiego

Udzielanie pomocy społecznej, w tym udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz podejmowanie działań na rzecz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. Wspomaganie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Udzielanie pomocy i wspieranie osób niepełnosprawnych. Udzielanie pomocy i wspieranie osób bezdomnych. Udzielanie pomocy i wspieranie osób w wieku emerytalnym. Udzielanie pomocy osobom uzależnionym oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Wrocławia oraz ogółu społeczeństwa. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

Działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa a także na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka. Działanie na rzecz ochrony życia od poczęcia

Działanie na rzecz pojednania i współpracy między denominacjami chrześcijańskimi

Działanie na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Promocja i organizacja wolontariatu. Działalność charytatywna

władze stowarzyszenia

prezes

Karolina Rydz

wiceprezes

ks. Paweł Druszcz

wiceprezes

ks. Grzegorz Dłużniak

skarbnik

Tomasz Ładyński

Sekretarz
Weronika Wróbel