Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej – Poradnia Rodzinna MOST

W roku 2022 Poradnia Rodzinna Most działająca w ramach Stowarzyszenia Centrum Nowej Ewangelizacji realizuje zadanie publiczne "Organizowanie i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie Wrocławia". Zadanie polegać będzie na: stworzeniu warunków do nabycia wiedzy i poznania narzędzi służących poprawie komunikacji i relacji w rodzinie;umożliwianie nabywania i rozwijania umiejętności w radzeniu...