Zwyczajne Walne Zebranie Członków CNE Don Bosco – 13.10.2022 r., g. 19.00, pl. Grunwaldzki 3

Drodzy członkowie CNE Don Bosco, działając z upoważnienia Zarządu, działając na podstawie §20 ust. 7 statutu  Stowarzyszenia Centrum Nowej Ewangelizacji Don Bosco (dalej: "Stowarzyszenie") niniejszym zwołuję Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (dalej: "Zebranie") na dzień 13 października 2022 r. (czwartek) o godzinie 19.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy pl. Grunwaldzkim z następującym porządkiem...