most

salezjańskie duszpasterstwo akademickie

o nas

Jesteśmy grupą chrześcijan z Kościoła rzymskokatolickiego, których Jezus Chrystus zaprosił do niesienia Ewangelii i czynów miłosierdzia naszym kochanym bezdomnym Braciom i Siostrom. Idziemy w imieniu Jezusa tam gdzie bytują osoby bezdomne, często będące na granicy życia i śmierci. On, używając nas grzeszników, podnosi, opatruje, uzdrawia…

Wierzymy, że pragnieniem Chrystusa jest nie tylko podźwignięcie naszych Sióstr i Braci z bezdomności i nałogów, ale przede wszystkim przywrócenie im godności Bożych dzieci. To oni wezwani z ciemności do przedziwnego Bożego Światła staną się tymi, którzy będą ogłaszać Dzieła Pana. Staną się armią na wzór tej którą zebrał Gedeon…

Zapraszamy, dołącz do nas. Jeżeli czujesz wezwanie do modlitwy za Siostry i Braci bezdomnych to Pan zaprasza Cie do grupy Modlitewnej.

Jeśli pragniesz niesienia bezpośredniego wsparcia osobom bezdomnym to wstąp do grupy Terenowej.

Lider grupy: Szymon Hotała

kontakt: ewangelizacjazaburta@gmail.com

Dołącz do fanpage i zostaw like