Tworzymy Centrum Nowej Ewangelizacji Don Bosco

Dnia 5 grudnia 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Akademickiego MOST, które od wielu lat służyło pomocą studentom Duszpasterstwa Akademickiego. Serdecznie dziękujemy pokoleniom studentów i absolwentów angażującym się w funkcjonowanie stowarzyszenia. Dzisiaj rozpoczynamy nowy rozdział jego działalności. Postanowiliśmy rozszerzyć formułę, cele oraz sposoby realizacji celów stowarzyszenia poprzez przyjęcie nowej nazwy, statutu oraz wyboru nowego zarządu. Obecnie tworzymy CENTRUM NOWEJ EWANGELIZACJI DON BOSCO, którego celem jest szeroko rozumiana ewangelizacja wszystkich grup społecznych i wiekowych w duchu salezjańskim. Prezesem Centrum została wybrana Pani Agnieszka Westwalewicz, której gratulujemy i życzymy mocy Ducha Świętego w posłudze. Na stronie centrumdonbosco.pl znajdziecie nasze inicjatywy i zaproszenie do włączenia się w działalność Centrum.