II Warsztaty Posługi Modlitwą Uwolnienia 17 grudnia 2022. Zapraszamy! prowadzenie: Dom Miłosierdzia Wrocław & Centrum Don Bosco

Bezpłatne Warsztaty Posługi Modlitwą Uwolnienia wg. modelu pięciu kluczy Neala Lozano

17 grudnia 2022 (sobota), Plac Grunwaldzki 3, Parafia NSJ, salka „Stolarnia”

O co chodzi?

Posługa uwolnienia jest jednym z darów Ducha Świętego, który świadczy o obfitości łaski, jaką Bóg obdarza cały Kościół poprzez Katolicką Odnowę w Duchu Świętym (obecnie Charis)

Wszędzie tam, gdzie głoszona jest Ewangelia, Królestwo Boże rozprzestrzenia swoje światło i pokój, niosąc ze sobą potężną moc uzdrowienia. Spotkanie z Jezusem Chrystusem, który zmartwychwstał i żyje, przemienia ludzkie życie. Uświadamiając sobie ogrom Bożego miłosierdzia i swoją godność, osoby wierzące zaczynają wyraźniej dostrzegać w swoim życiu miejsca okryte ciemnością, które przeszkadzają im w budowaniu relacji z Bogiem i innymi ludźmi, a także doświadczaniu pełni chrześcijańskiego życia. Wielu ludzi zewangelizowanych wkrótce zaczyna uświadamiać sobie istnienie wewnętrznego oporu i problemów, które domagają się rozwiązania. Zaczynają oni dostrzegać, że istnieją duchowe więzy, które trzymają ich w niewoli, a jednocześnie doświadczają trudności czy nawet niemożności uwolnienia się od tego ciężaru. Miłość rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego od samego początku wzbudziła w Odnowie pragnienie modlitwy o uwolnienie tych osób z duchowych więzów i niesienia im pomocy w ich wewnętrznym zmaganiu. Światło, które niesie modlitwa, roztropne rozeznawanie oraz doświadczenie, pokazało, że w niektórych przypadkach duchowe związanie jest skutkiem bezpośredniego wpływu szatana. I właśnie tutaj spełnia swoją rolę posługa uwalniania. Jest ona darem Ducha Świętego, obecnym w Kościele od najwcześniejszych wieków. (ICCRS)

Jan 8 : 35-36

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.  A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni

-Jezus-

więcej o modlitwie uwolnienia na naszej oficjalniej stronie:

www.modlitwauwolnienia.pl

Jeśli czujesz, że Bóg wzywa Cię do tej właśnie posługi to zapraszamy Cię na warsztaty, które nauczą Cię posługiwać tym rodzajem modlitwy.

ZAPISY:

Aby wziąć udział w warsztatach należy wysłać zgłoszenie (Imię i Nazwisko, adres maila, nazwę wspólnoty jeśli do jakiejś należysz) na adres email: ogienduchapoczta@gmail.com

PROGRAM WARSZTATÓW:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *