Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej – Poradnia Rodzinna MOST

W roku 2022 Poradnia Rodzinna Most działająca w ramach Stowarzyszenia Centrum Nowej Ewangelizacji realizuje zadanie publiczne „Organizowanie i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie Wrocławia”.

Zadanie polegać będzie na:

 1. stworzeniu warunków do nabycia wiedzy i poznania narzędzi służących poprawie komunikacji i relacji w rodzinie;
 2. umożliwianie nabywania i rozwijania umiejętności w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi;
 3. umożliwianie kształtowania umiejętności podejmowania ważnych decyzji życiowych, dokonywania wyboru drogi życiowej;
 4. przygotowaniu do pełnienia ról w małżeństwie i rodzinie;
 5. zapobieganiu kryzysom oraz kształtowaniu umiejętności rozwiązywania problemów rodzinnych;
 6. ograniczaniu zagrożeń i negatywnych konsekwencji wynikających z rozpadu rodziny lub jej rekonstrukcji;
 7. stworzeniu warunków do nabycia wiedzy, kształcenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do budowania trwałych relacji małżeńskich i partnerskich;
 8. umożliwianie edukacji i kształtowania umiejętności w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa;
 9. pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa;
 10. pomocy i wsparciu dla osób, par i rodzin po stracie dziecka;
 11. pomocy i wsparciu dla rodzin w których urodziło się lub urodzi dziecko ciężko chore, dziecko niezdolne do samodzielnej egzystencji, obarczone wadami wrodzonymi, śmiertelnymi schorzeniami oraz niepełnosprawnością;
 12. promowaniu pozytywnego modelu rodziny;
 13. ograniczeniu strat i pomoc w odbudowywaniu relacji w rodzinach z problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, a także uzależnień behawioralnych;
 14. ograniczeniu strat i pomoc w odbudowywaniu relacji w rodzinach doświadczających przemocy;
 15. pomocy i wsparcie dla osób z problemami dotyczącymi tożsamości psychoseksualnej oraz ich rodzin.

Formy realizacji zadania:

 1. poradnictwo psychologiczne – prowadzenie przez psychologa konsultacji oraz udzielanie wsparcia psychologicznego w formie indywidualnej , dla par, rodzin;
 2. poradnictwo pedagogiczne – prowadzenie przez pedagoga konsultacji w formie indywidualnej, dla par i rodzin;
 3. warsztaty umiejętności wychowawczych;

Kontakt z Poradnią:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063920597578

Rejestracja telefoniczna 721 210 410 lub e-mail poradniamost@gmail.com